20/9/11

PLE personal

PLE

Primer de tot, per poder parlar del PLE, haurem de saber el que vol dir. Entenem per PLE, l'entorn personal d'aprenentatge, en anglés: Personal Learning Environment.
Un PLE és un sistema de referències i continguts, que faciliten l'aprenentatge individual, en el dia a dia. Aquest sistema permet als estudiants a prendre control i consciència dels coneixements propis, i alhora permet gestionar el seu propi aprenentatge.
Aquesta gestió, el que permet és que cada estudiant es fixi els seus propis objectius, a gestionar el que vol aprendre i de la manera que vol fer-ho, i a comunicar-se amb altres persones i poder aprendre d'elles.

Per poder dur a terme aquest sistema, es fa mitjançant un conjunt d'eines, informacions, activitats, etc, que cada persona controla per tal d'aprendre. Alhora inclou també, les consultes, la recerca que fa cadascú, com també les relacions que s'estableixen entre la persona i la propia informació, i la relació entre una o varies persones.

Aquest PLE, està dividit en tres parts:
1)      Eines i estratègies de lecturaà fonts d’informació a les quals accedeixo que m’ofereixen la informació

2)      Eines i estratègies de reflexióà els entorns o serveis en els quals puc transformar la informació

3)      Eines i estratègies de relacióà entorns on em relaciono amb altres persones amb les quals aprenc